All Categories

  • All Categories
  • อาหาร
  • เครื่องดื่ม
  • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
  • สมุนไพร
  • OTOP ชวนชิม
  • ศิลปิน OTOP
  • มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ใน​สมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​พระบรม​ราชินีนาถ

ร้านค้าตามหมวดหมู่

ร้านค้าตามจังหวัด

การคืนสินค้าและคืนเงิน

การคืนเงิน


ในกรณีที่พบปัญหาจากการขนส่งหรือสืบเนื่องจากการผลิต รวมถึงสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า ทางร้านยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้กับท่าน

1.ลักษณะสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้

สินค้าชำรุดหรือได้รับความเสียหายจากการขนส่ง

สินค้ามีปัญหาและตรวจสอบได้ว่าได้รับความเสียหายสืบเนื่องจากการผลิต

สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ

2.ลักษณะสินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้

สินค้ามีรูปทรงที่เปลี่ยนไปจากตอนแจ้งเข้ามายังบริษัท

บรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย ยกเว้นกรณีที่มีปัญหามาจากการขนส่ง

3. ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการขนส่งหรือสืบเนื่องจากการผลิต รวมถึงกรณีที่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ ทางร้านยินดีที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านใหม่ โดยทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

4. สินค้าที่คืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับและแจ้งเข้ามาที่ร้าน โปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น เพื่อส่งกลับอย่างระมัดระวังพร้อมใบเสร็จรับเงินและหรือใบกำกับภาษี เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเหล่านั้นถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่มีการชำรุดเสียหายเพิ่มเติม

5. เมื่อท่านต้องการร้องเรียนเรื่องสินค้า สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ www.otop-shopping.com โดยระบุในส่วนของเรื่องที่ต้องการติดต่อ และ แจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานและตรวจสอบข้อผิดพลาดของสินค้า พร้อมทั้งดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้กับท่านต่อไป ภายใน 15 วัน

6. บริษัทไม่รับเปลี่ยน ในกรณีดังต่อไปนี้

- สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากเว็บไซต์ www.otop-shopping.com

- สินค้าที่ทำการแกะ ฉีก เปิด ตัวบรรจุภัณฑ์หรือใช้แล้ว ยกเว้นสินค้าที่เสียหายสืบเนื่องจากการผลิต

- สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าเพื่อส่งสินค้ามาเปลี่ยนของลูกค้า

- ลูกค้าไม่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

- สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าโปรโมชั่นหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

7. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การส่งสินค้า


รามีความตั้งใจที่สุดที่จะส่งสินค้าให้ท่านในวันที่กำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับสินค้ามากกว่า 1 ครั้ง เนื่องด้วยเราอาจจะมีการเรียกสินค้ามาจากหลายแหล่ง เราอาจจะส่งสินค้าให้ท่าน โดยทีมงานขนส่ง/จัดส่งพร้อมติดตั้ง โดยโฮมโปร หรือ โดยผู้ผลิต หรือ จัดส่งผ่านทางผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ อาทิ ขนส่ง Kerry Express และ ThaiPost ภายใน 2-14 วันทำการ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจัดหาสินค้า ซึ่งจะแสดงในหน้า การชำระเงิน เมื่อท่านกำลังทำรายการซื้อสินค้า

ท่านจะได้รับการติดต่อจากทีมงานจัดส่งล่วงหน้า 1-3 วันก่อนวันจัดส่ง โดยการส่ง SMS หรือโทรนัดหมาย เพื่อยืนยันและนัดหมายการจัดส่ง ขอให้ท่านกรุณารับโทรศัพท์จากเรา หากเราติดต่อท่านไม่ได้ท่านอาจจะไม่ได้รับสินค้าในวันที่กำหนดไว้


สำหรับการจัดส่งมาตรฐาน และ จัดส่งพร้อมติดตั้งโดยโฮมโปร ค่าจัดส่งสินค้าจะคำวนจากระยะทางระหว่างที่อยู่ในการจัดส่ง กับ สาขาโฮมโปรที่ใกล้ที่สุด ค่าขนส่งจะเริ่มต้นที่ 120 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ สำหรับ 30 กิโลเมตรแรก และคิดเพิ่ม 15 บาท/กิโลเมตร สำหรับกิโลเมตรที่ 31-100 หากมีระยะทางเกิน 100 กิโลเมตร จะคิดในอัตราเหมาคันรถ

ทั้งนี้ หากท่านสั่งซื้อสินค้ามูลค่าเกินกว่า 500 บาทต่อการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ เราจะให้ส่วนลดค่าจัดส่งทันที 120 บาท เมื่อเลือกวิธีการจัดส่งมาตรฐาน หรือ จัดส่ง พร้อมติดตั้งโดยโฮมโปร (สำหรับการสั่งซื้อ ออนไลน์เท่านั้น)


สำหรับการจัดส่งสินค้าที่ไม่ได้มีวัสดุห่อหุ้มจากผู้ผลิต และเป็นการจัดส่งโดยโฮมโปร ทางบริษัท ของดการห่อหุ้มสินค้าเพิ่มเติม เพื่อเป็นการช่วยลดขยะและลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม